Simona Morlachi

Formulation Chemist
Hallstar

Simona Morlachi :

OlivemĀ® 2020, The Natural Derived Cold Process Emulsifier

November 14, 2018 14:00 - 14:30